Szállásadók figyelmébe! Lépésről - lépésre! Számlaadás

Szerző: dbhir.hu 2014. 07. 02. 06:31
Kategória: Hírek

Szállásadók figyelmébe!

Azon szállásadók (egyéb szálláshely) figyelmébe, akik pénztárgép használat helyett számlaadási kötelezettséget vállalnak

Szükséges feltételek:

 - Érvényes üdültetési engedély, és vendégkönyv
- Ügyfélkapu (akinek a nevére szól az engedély)
- ÁNYK (Általános Nyomtatvány Kitöltő program), mely letölthető a http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek oldalról.
- 14T101 nyomtatvány, amit az ÁNYK programmal lehet kitölteni, mely letölthető a http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/14T101.html?query=14T101 oldalról.
- PTGSZLAB nyomtatvány, amit az ÁNYK programmal lehet kitölteni, mely letölthető a http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/PTGSZLAB.html?query=PTGSZLAB oldalról.
- PTGSZLAA nyomtatvány, amit az ÁNYK programmal lehet kitölteni, mely letölthető a http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/PTGSZLAA.html?query=PTGSZLAA oldalról.
- Számlatömb (egyszerűsített is elég) (vásárlásához adószám szükséges - nyomtatványbolt)
- Nyugtatömb (idegenforgalmi adó befizetésének elismeréseként)

A nyomtatványokat csak elektronikus úton, tehát az ÁNYK programmal kitöltve és az ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet teljesíteni!

1. Ügyfélkapu igénylés (ha nincs), ehhez érvényes e-mail cím szükséges.
- Ügyfélkapu regisztrációt az Okmányirodáknál kell személyesen elvégezni. (meghatalmazással nem lehetséges!)
- Ügyfélkapura történő belépés: www.magyarorszag.hu oldalon az ügyfélkapu bejelentkezés modulban.

2. Ha nincs átjelentkezve az 55.20.06 ÖVTJ kódba a NAV-nál, akkor a 14T101-es nyomtatványon lehet megtenni. (552006 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely…)

3. Számla adása a vendégnek! KÖTELEZŐ! (nyugtaadás nem elegendő)

4. A PTGSZLAB nyomtatványon bejelenteni a NAV-nak, hogy számlaadással kíván mentesülni a pénztárgép használat alól. (ÁFA Tv. 166.§. (2)) (telephely bejelentése)

5. Számla adását követő hét negyedik napjáig (csütörtök) a PTGSZLAA nyomtatványon lejelenteni a számlát elektronikus úton (ÁNYK + Ügyfélkapu) a NAV-nak.
( Csak akkor kell jelenteni a NAV felé ha előző héten volt számlaadás, tehát nem kell jelenteni a „vendégek nélküli heteket”. )

6. Idegenforgalmi adót a kijelölt helyi idegenforgalmi adó-ellenőrökkel egyeztetett módon fizetni! (360.-Ft/Fő/éjszaka 18 éves kor felett)

Amennyiben nem biztos a PTGSZLAA nyomtatvány kitöltésében, mindenképpen kérdezzen meg egy könyvelőt, szakembert!
A nyomtatványok kitöltésének elmulasztása, késedelmes vagy hibás kitöltése jogkövetkezményekkel jár!


Jogkövetkezmények
(PTGSZLAA)

A magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha az adatszolgáltatási kötelezettségét az adatszolgáltatás határidejét követően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén, a mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg, az adóhatóság az adózót – határidő tűzésével – teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező, előző határozatban előírt határidőt az adózó elmulasztotta. A kötelezettség teljesítése esetén a másodszorra kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető. Ha az adózó felszámolás vagy végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt áll és a mulasztási bírság megállapításakor már nincsen lehetősége a teljesítésre, a teljesítésre való felhívást az adóhatóság mellőzi.

Hibásan benyújtott adatszolgáltatás esetén a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

 

Somogy Megye Főjegyzője tájékoztató levele 2014.07.10.
Tájékoztatás szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatók részére

Abban az esetben, ha a magánszemélyek szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kívánnak folytatni, többféle tevékenységi forma és adózási mód között választhatnak.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó követelményeket a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet tartalmazza. A szálláshely-szolgáltatás alatt üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtását és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtását kell érteni.
Egyéb szálláshelynek – a szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely kivételével – a szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része minősül, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat.
Falusi szálláshelynek pedig az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely tekinthető – a kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével –, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.
Az üdülési célú szálláshely-szolgáltatás esetében nem merülhet fel az ’559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás’ csoportba tartozó ÖVTJ-kódok alkalmazása, tekintettel arra, hogy ezen tevékenységi formákba a nem üdülési célból történő, átmeneti vagy hosszabb időtartamú szálláshely-szolgáltatások nyújtása tartozik (például munkásszálló, diákszálló, kollégium üzemeltetése).
Az adózónak az ’552006 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás ’ ÖVTJ-kódot kell kiválasztani a bejelentkezéskor, ha jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás céljára nyújt szálláshely-szolgáltatást, vagy pedig egyéb, átmeneti szálláshely-szolgáltatást nyújt üdülési céllal (pl. faházban, bungalóban kiegészítő háztartási szolgáltatások nélkül).
Abban az esetben pedig, ha a magánszemély falusi szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, akkor az ’552011 Falusi szálláshely-szolgáltatás’ ÖVTJ-kódot kell feltüntetnie a bejelentőlapon.
Mindkét tevékenység esetében lehetősége van a magánszemélynek arra, hogy ezen egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységével összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően tételes átalányadózást válasszon. A fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély akkor választhatja a tételes átalányadózást, ha ugyanannak a magánszemélynek adóévenként 90 napot meg nem haladó időtartamra nyújt szálláshelyet a tulajdonában, haszonélvezetében lévő egy lakásban vagy üdülőben.
A pénztárgép használatára kötelezettek körét a 48/2013. (XI.15.) NGM Rendelet 1. számú melléklete határozza meg. Ennek alapján a TEÁOR’08 55.20 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatást végzők pénztárgép használatára kötelezettek.
Ugyanakkor, amennyiben az adózó minden esetben számlát vagy egyszerűsített számlát állít ki, a nyugtaadási kötelezettsége nem áll fenn, és pénztárgépet sem kell beszereznie. Ezt a bizonylatadási formát azonban be kell jelentenie az adóhatóság felé a PTGSZLAB adatlapon. Ezt a bejelentést kizárólag elektronikus úton teheti meg, tehát ügyfélkapuval kell rendelkeznie az adózónak.
A forgalmi adatokat ezt követően a jelenlegi szabályozás szerint a számla kibocsátását követő hét negyedig napjáig az erre szolgáló PTGSZLAA adatlapon kell bejelentenie. Amennyiben az adatszolgáltatási időszakban nem történt számlakibocsátás, az adatszolgáltatást sem kell teljesíteni nemleges adattartalommal.
Az ügyfélkapu regisztrációhoz a NAV ügyfélszolgálatain segítséget nyújtanak!

 

Forrás:http://balatonboglar.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1427:2014-06-26-13-22-38&catid=1:friss-hirek&Itemid=18