Megújul Balatonlelle vasúti megállóhelye is

Szerző: dbhir.hu 2016. 11. 20. 21:30
Kategória: Hírek

A dél-balatoni vasút Szántód-Kőröshegy és Balatonszentgyörgy közötti szakasz felújításának keretében Balatonlelle megállóhely peronja, Balatonlelle Város kérésének megfelelően helyben maradó (Szent István téri) gyalogos átkelőhelyhez igazodva, Balatonboglár felé eltolva épül meg a jelenlegi peronnal azonos oldalon.

A megszűnő peron-szakasz helyén, végig a vágánnyal párhuzamosan életvédelmi kerítés, zöldsáv és a szomszédos sétánnyal egy szintben, ahhoz illeszkedő térkő burkolat épül.

A jelenlegi vágánytól délre megfelelő szélességű, MÁV Zrt. kezelésében lévő terület áll rendelkezésre, ami Balatonlelle megállóhely utasforgalmának optimális lebonyolításához szükséges szélességű, perontetővel ellátott peron épül.  

A fejlesztés keretében átépülő vágány tengelye így déli irányba, a jelenlegi vágánytengelytől kissé délebre kerül (maximum kb. 4,9 méterrel), hogy az új megállóhelyi peron részére megfelelő szélességű terület legyen biztosítva.

Balatonlelle megállóhelye Zamárdival és Balatonföldvárral együtt a Balaton déli part vasútvonalának egyik legforgalmasabb megállóhelye.

Emiatt e helyszínen is, mintegy 100 méter hosszban új perontető épül, Zamárdi megállóhelyen már megépült perontetővel azonos kivitelben.

Balatonlelle megállóhely 2017 júniusáig készül el a jelenlegi ütemterv szerint.

Forrás:Nemzeti Infrastruktúra Zrt. és a dbhir.com levélváltása alapján

Szerkesztői kommentár:

A balatonlellei vasúti megállóhely átépítése kapcsán sok helyi lakos és üdülő tulajdonos nem érti miért van szükség a megállóhely egy keleti peronjának megszüntetésére és a nyugati peron bővítésére. Több fa kivágására. 

Ennek elsősorban törvényi előírás az oka. 

A 8/1998. (VII.3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat 4. fejezetének a Vasúti vágányok keresztezése és megközelítése a következő képen rendelkezik 

4.2.1. Út, gyalogút, kerékpárút 

Út, gyalogút és kerékpárút vasúti átjáróját a vonatkozó jogszabály szerint szabad létesíteni és kialakítani. 

Út, gyalogút és kerékpárút a vonatok kijelölt megállási helyét szintben nem keresztezheti, a közúti vasút kivételével. 

Vasúti átjáróban az út ívsugara 300 m-nél kisebb nem lehet. 

Harmadik sínnel ellátott vágányt szintben - üzemen belüli út kivételével - út nem keresztezhet. 

Útátjáró az íves vágány túlemelés-átmenetébe nem kerülhet. 

A vasúti átjáró és a csatlakozó út úttestjének szélessége - a vágánytengelytől legkevesebb 30-30 méter távolságig - 6,0 méter legyen, de nem lehet kevesebb, mint a csatlakozó útszakaszon. A keresztezést és az utat, a szélső vágány tengelyétől legalább 8-8 méter - kerékpárút és járda esetében 4-4 méter távolságig - szilárd burkolattal kell ellátni 

Mindezen rendelkezésből adódóan a Balatonlelle Szent István tér és Vasút utca között levő gyalogos átjárót meg kellett volna szüntetni.  

Ennek megszüntetését a Balatonlelle Önkormányzata ellenezte. 

Ezért, hogy a törvényi rendelkezésnek is megfelelő legyen Balatonlelle vasúti megállóhelye de az Önkormányzat által kért Szent István tér és Vasút utca között megmaradhasson  a szintben keresztező gyalogos átjáró, a vasúti megállóhelyet nyugati irányban Balatonboglár felé el kellett tolni. 

A peron szélessége ugyancsak rendeletben előírtaknak kell megfelelni és figyelembe kell venni többek között a megállóhely utasforgalmát is. 

Ezen előírások figyelembevételével készült a balatonlellei vasúti megállóhely terve kizárólag a MÁV Zrt. kezelésében lévő területen. 

Aki a törvényi előírásokra kiváncsi megteheti a:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800018.KHV oldalon